Zápis z 60. zasedání mezinárodní parašutistické komise IPC FAI Västerås , Švédsko 27. 1. – 1. 2. 2009

 

1.     Průběh jednání

Strategický plán

Vizi budoucnosti pro IPC prezentoval prezident IPC G. Windsor. Klíčová slova koncepce jsou ATRAKTIVNĚ a DYNAMICKY. Jednotlivé parašutistické discipliny mají za úkol myšlenky plánu „implantovat“. Návodem mohou být dvě praktické ukázky.

J. Smyth představil video s názvem „Difficult is Worth doing“ (má cenu pokoušet se o obtížné) o realizaci živého parašutistického reklamního šotu pro firmu HONDA. Milión evropských domácností na živo shlédlo, jak 16 parašutistů během volného pádu vytváří postupně sestavy ve tvaru písmen H, O, N, D a A. Prý bychom takto mohli v budoucnosti sledovat třeba finále mistrovství světa.

Carlos Vairinhos promítnul zajímavý pořad portugalské televize o lokální soutěži ve skysurfingu. Záznam soutěžních seskoků snímaný dvěma externími kameramany, byl v prostřihu komentován  samotnými soutěžícími. Vyprávění závodníků a jejich osobní příběhy byly zajímavějším prvkem než počet dosažených bodů či technická hodnota předvedených sestav.

 World Games a World Air Games 2009 (Světové hry a Světové letecké hry)

Světové hry (Kaohsiung, Chinese Taipei  16. -26. 7. 2009) a Světové letecké hry (Turin, Itálie 6.-13.6.2009) by měly být výkladní skříní moderního skydivingu. Zejména v Kaohsiungu se zástupci IPC potýkají s celou řadou problémů. V Čínském Taipei totiž neexistuje civilní parašutismus. Na obou soutěžích je i přes velké technické obtíže snaha použít přímé hodnocení vzduch-země.  

 PARA-SKI

Michael Egger přednesl zprávu o para-ski aktivitách v roce 2008. Zajímavá byla informace o testovací mezinárodní soutěži v Moskvě. Rusové prý zvažují zařazení para-ski do programu na OH v Soči! Rakousko vyjádřilo předběžný zájem organizovat MS 2011 v Gosau. Zdá se, že poměrně malá ale o to více nadšená skupina sportovců v para-ski „jede dál“ krize nekrize.

 R. Hoenle jménem německých závodníků navrhnul, aby IPC registrovalo i rekordy v přesnosti přistání při para-ski. Tento jistě zajímavý námět bude určitě dále diskutován na nadcházejícím MS v Rakousku.

Web IPC FAI

Webovou prezentaci IPC má na starosti Susann Dixon.  Jak se jí to daří, můžete sami posoudit na  www.fai.org/parachuting/

CISM  (vojenská sportovní organizace viz.  www.cism-milsport.org )

Předseda parašutistické komise CISM J. Dermine přednesl zprávu o spolupráci s IPC. Hlavními úkoly jsou koordinace sportovního kalendáře a kooperace v oblasti soutěžních pravidel.

TECHNICAL AND SAFETY (technická a bezpečnostní komise)

Liam McNulty přednesl Bezpečnostní zprávu za rok 2007 (pro vážné zájemce je kompletně k dispozici na CD). Ve 41 zemích, které údaje za rok 2007 zaslaly, provedlo 837831 skokanů celkem 6 222 629 seskoků. Došlo k 68 smrtelným nehodám, což je jedna na 91 509 seskoků, či na 12 321 parašutistů. Minimálně 42 parašutistům prý život zachránil zabezpečovací přístroj. Od roku 1994 je to prý již 817 takto zachráněných životů.    

Dále byl prezentován zajímavý výzkum dvou švédských doktorů parašutistů. Pomocí internetového dotazníku sbírali 2 roky statistické údaje o parašutistických zraněních (rovněž k dispozici na CD).

FINANCE WORKING GROUP

O financích IPC informoval Buzz Bennett. Finanční rozpočet je vždy plánován jako vyrovnaný. Příjmy tvoří zejména sankční poplatky (90 Euro za každého závodníka na soutěžích 1. kategorie). Výdaje tvoří náklady za rozhodčí, mezinárodní jury, cesty funkcionářů IPC a podpora různých projektů. Například pro Světové hry je vyčleněno 30 tis. Euro.  

ARTISTIC EVENTS (Umělecké discipliny)

O činnosti komise informoval její předseda Ronald Overdijk. Velmi se diskutovalo o návrhu sloučit v disciplině freestyle muže a ženy do jedné kategorie. Počet soutěžících mužů totiž v této disciplině dlouhodobě klesá.

Byla vyjádřena i obava, že umělecké discipliny by mohl ohrozit nástup nejnovější volnopádové kratochvíle -vertikální skupinové akrobacie (VFS).   

 

FORMATION SKYDIVING & VFS (skupinová akrobacie)

Přednášela  Fiona McEachern. Návrhy komise na jedno zpomalené promítání pro hodnocení a na zvětšení počtu soutěžních dnů nebyly plénem podpořeny.

World Cup and European Championships   FS, VFS a AE, Prostějov, 30.8 – 6.9. 2009

Potlesk na otevřené scéně následoval po prezentaci Jiřího Blašky, který jako zástupce organizátora a ředitel soutěže v jedné osobě informoval o současném stavu příprav dosud největší parašutistické soutěže na území České republiky. Organizátoři jsou prý připraveni přijmout až 600 účastníků! Po loňském prvním světovém poháru v Arizoně proběhne i soutěž ve vertikální skupinové akrobacii /VFS/, pokud se tedy přihlásí družstva alespoň ze 4 zemí.

O MS v roce 2010 se ucházeli ruský Mezelinsk a známé americké Perris Valley, zde jako součást mundialu (mundialem se rozumí pořádání mistrovství světa všech parašutistických disciplin kromě para-ski na jednom místě. Naposledy se konal mundial v roce 2003 ve Francii). Schylovalo se k dramatickému diplomatickému souboji.

FREEFALL STYLE AND ACCURACY LANDING (komise klasických disciplin)

Aktivity komise komentoval předseda John Hitchen. Opět se “vynořil“ návrh na zrušení celkového hodnocení v klasických disciplinách. Klasici jsou mezi delegáty v silné menšině a dalším je klasická problematika prostě „fuk“. Celkem jednoduše by se tedy mohlo stát, že jen tak mimochodem bude českým klasikům odepřena možnost o světové medaile tohoto typu bojovat. Při hlasování na zkoušku vyjádřila většina „polospících“ delegátů návrhu podporu. Teprve „budíček“ formou vášnivého apelu J. Blašky přiměl komisi ke stažení tohoto kontroverzního návrhu. Tímto si dovolím pobídnout naše klasické reprezentanty, aby na následujícím MS na otevřeném meetingu spolu s dalšími týmy jasně vyjádřili „přání lidu“ a zamezili tak jednou provždy těmto kuloárovým machinacím.

Diskutovalo se i o tom jak zahrnout World cup series(veleúspěšný seriál přesnosťových soutěží) pod křídla IPC. Jedním z důsledků dosavadního stavu, je i to, že nelze výkony zde dosažené uznat jako rekordy. V loni se o tom přesvědčil náš Čestmír Zítka. I přesto, že jeho výkon byl lepší než platný světový rekord, byla jeho registrace FAI odmítnuta.

 CANOPY FORMATION (spolupráce vrchlíků)

 S úspěchy v roce 2008 seznámila Marylou Laughlin. Velký ohlas měla internetová soutěž Web Challenge. Zavedení discipliny spolupráce dvojic, které mělo za cíl zvýšit účast, bylo úspěšné. MS v holandské Teuge se zúčastnila družstva z 16 zemí.

Pro soutěže WG a WAG 2009 bylo navrženo použít při hodnocení pouze jedno zhlédnutí videozáznamu. 

O místě konání MS v roce 2010 se mělo rozhodnout v již zmíněném americko-ruském souboji.

CANOPY PILOTING (padáková pilotáž)

Referoval Thomas Tuominen. V JAR proběhlo úspěšně 2. MS v padákové pilotáži. Zúčastnilo se ho 69 závodníků z 19 zemí ( ne z ČR zatím…?). Nicolas Batch (USA) překonal výkonem169.61 m světový rekord na vzdálenost.

 Byly diskutovány změny pravidel týkající se zóny pro přesnost a způsobu přepočítávání výkonu v disciplině rychlost.

Komise vyhlásila konkurs na oficiální hodnotící systém a žádá IPC o finanční podporu.

Jacqui Bruwer prezentovala zájem JAR organizovat 5. Světový pohár v CP v roce 2010.

 FAI JUDGING (komise rozhodčích)

O aktivitách komise informovala Pia Berggren. Kladně byl hodnocen on-line tréninkový kurs rozhodčích pro AE, který organizoval Florian Ebner.

E. Pettersson prezentovala on-line tréninkový program, který bude v horizontu týdnů dostupný z www.fai.org . Zatím je hotova první všeobecná část, ale již se pracuje na jednotlivých disciplinách. Program se setkal s velkým ohlasem. Měl by napomoci přípravě národních rozhodčích na mezinárodní kurzy a semináře. Úroveň jejich znalostí je prý často nevalná.  

Bylo diskutováno, že po „zastarání“ systému Omniscore, nyní nemají rozhodčí k dispozici moderní hodnotící systém, který by zároveň umožňoval reagovat na úkoly strategického plánu IPC ohledně medializace.

SPORTING CODE & IPC INTERNAL REGULATIONS

Buzz Bennett přednesl více návrhů, které buď zjednodušují stávající text, nebo ho uvádějí do souladu s navazujícími dokumenty.

European Parachute Union (EPU)

Na večerní schůzce mimo jednání IPC informoval Paul Moore z Velké Británii o záměru ustanovit Evropskou parašutistickou unii, která by měla hájit zájmy evropských parašutistů zejména v oblasti restrikcí vzdušného prostoru. Několik přítomných delegátů mělo příslušný mandát a ustavení EPU tak bylo potvrzeno. Je na příslušných orgánech AeČR rozhodnout o českém stanovisku.

2.     Plenární zasedání

Po dvou dnech pracovních diskuzí následuje plenární zasedání. Následný dvou a půl denní hlasovací maratón se odehrává již ve slavnostnějším oděvu a delegáti jsou usazeni za štítkem s názvem své země. Rozhoduje se o směrování sportovního parašutismu v budoucnosti. Klidné chvíle formálního hlasování jsou v případě kontroverzního tématu nebo v případě střetu zájmů střídány vzrušujícími diplomatickými souboji.   

3.     Souhrn

Para-ski

-odsouhlaseno zvýšení vkladů o 20 Euro na MS 2009 Donnersbachwald,Rakousko  10 – 15. 3. 2009

-možnost účasti až 4 družstev z jedné země, pokud jsou alespoň 4 jednotlivci junioři

- Světový pohár 2010, Itálie /bude schvalováno výborem IPC až v průběhu roku 2009/

 Umělecké discipliny (AE)

-zrušen skysurfing jako závodní disciplina

- v disciplině FREESTYLE dochází ke sloučení mužů a žen do jedné společné kategorie

-drobné změny v paragrafu 2.4.3. a nové tvary pro FREEFLYING (6,7,9 a 10).

-MS 2010 – Mezelinsk, Rusko

Skupinová akrobacie(FS) & VFS

-drobné slovní změny pravidel FS i VFS

- „dive pool“ pro FS je beze změny

-ME a SP 2009 Prostějov, ČR

-MS 2010 Mezelinsk, Rusko

Klasické discipliny

-počet soutěžních kol pro ustavení světového rekordu v přesnosti přistání byl stanoven na 10

-je dána možnost startovat samostatně pouze v disciplině individuální akrobacie

-nově je v pravidlech, že pokud nebudou závodníci v přesnosti přistání po prvním volání moci sledovat dopadovou plochu více jak 60 minut, tak musí být informováni o změnách meteorologických podmínek.

-MS 2010 – Nikšič, Černá Hora

Spolupráce padáků (CF)

-změny v „dive poolu“ v disciplině sekvence čtyřek

-odstranění „NJ“(nelze hodnotit). Bod buď musí být uznán nebo neuznán,

-místo světového poháru  bude pro otestování změn pravidel v roce 2009 použita internetová soutěž  

  Web Challenge.

-MS 2010 – Mezelinsk, Rusko

Padáková pilotáž (CP)

-změněn způsob rozdělení zóny i způsob hodnocení přesnosti přistání

-nově se bude výsledek v disciplině rychlost umocňovat, aby bylo dosaženo větší separace

-znovuzavedení pravidla +1kg  -  4.1.4

-byl vyhlášen konkurs na nákup oficiálního hodnotícího systému

-Světový pohár v CP – Johanesburg, JAR, 2 – 6. 12. 2009

Komise rozhodčích

-informace o možnostech přezkoušení a tréninkových seminářích pro rozhodčí FAI budou zveřejněny na www.fai.org

-národní rozhodčí může být po absolvování přezkoušení či semináře okamžitě zařazen do seznamu rozhodčích FAI a nemusí se čekat až na zasedání IPC,

-komise zveřejní parametry pro systém hodnocení a prezentace, který by sloužil jako vodítko případným výrobcům do konce dubna 2009

Finanční komise

-jednomyslně byl schválen návrh, aby organizátoři světových soutěží nemuseli převádět předepsanou finanční zálohu na účet FAI. Příště bude postačovat finanční garance.

Komise Sportovního řádu a vnitřních pravidel IPC

-byla schválena nová příručka pro mezinárodní jury – JURY HANDBOOK

-byl schválen nový dokument pro organizátory soutěží (First CategoryEvent Bid and Organisation Document - FCEBOD), který sdružuje veškeré  informace pro uchazeče o pořádání soutěží 1. kategorie (viz. www.fai.org/parachuting/system/files/FCESPR_2008.pdf).

-bylo upraveno znění SŘ oddíl 5, kapitola 4 - jedná se o vlastně o vypuštění textu, který byl přesunut do FCEBOD.

-byl schválen francouzský návrh, aby hlavní rozhodčí po nominaci kontaktoval organizátora soutěže (ve starém znění tomu bylo naopak, za kontakt byl odpovědný organizátor).

-kromě několika drobných změn (v hantýrce IPC nazývanému domácí úklid) stojí za zmínku změna znění SŘ oddíl 5, kapitola 3. Doplňuje se kategorie maximální délka volného pádu s pomocí stabilizátoru. Právě použití stabilizačního padáčku třeba totiž způsobilo, že slavný výškový seskok američana J. Kittingera z výšky 31 km nikdy nebyl uznán jako světový rekord.

Ocenění

-Na Zlatou medaili FAI byl nominován francouz  Patrice Girardin

-Na Diplom Leonarda da Vinciho byla nomimována Světlana Klenina z Ruska

Volby

-byl odsouhlasen  seznam členů odborných komisí a pracovních skupin (za ČR para-ski komise - člen E.Franěk, komise klasických disciplin - poradce J. Blaška)  

-byl odsouhlasen seznam pro výběr mezinárodní jury (ČR - Franěk, Blaška)

-byli odsouhlaseni členové jury, hlavní rozhodčí a další funkcionáři IPC na soutěže v roce 2009

-volby do orgánů IPC budou vzhledem k loňskému prodloužení mandátu na 2 roky probíhat až příští rok.

Příští zasedání

Rozdílem pouhého jediného hlasu odhlasovali delegáti, že se zasedání komise IPC v roce 2010 bude konat ve švýcarském Lausanne a nikoliv v brazilské Curitibě.

Zápis z jednání, nové znění pravidel i další dokumenty jsou, nebo v horizontu týdnů budou k dispozici na www.fai.org/parachuting

 Emil Franěk

Delegát IPC

 

http://cestovani.ihned.cz/c1-26068140-zazijte-zabavu-a-vzruseni-v-oblacich

MODERNÍ SKYDIVING

 

Umět létat byl odvěký lidský sen. Od pradávna se odvážní jedinci pokoušeli o jeho uskutečnění.  Nákres padákové konstrukce genia Leonarda da Vinciho pochází z 15.století. První dokumentovaný seskok padákem uskutečnil v roce 1797 Francouz J.Garnerin.  Mohutný rozmach letectví v období mezi dvěma světovými válkami přispěl k vývoji  padáku, ale téměř výhradně jako záchranného prostředku. Teprve po druhé světové válce začal rozvoj sportovního parašutismu. První mistrovství světa se konalo v roce 1951. Pro zajímavost v té době byla vrcholem umění schopnost padat volným pádem pár desítek sekund v poloze břichem k zemi. Z hazardního kousku pro šílence se postupně rozvinulo sportovní odvětví. Míra rizika je srovnatelná se sporty jako je například lyžování či horolezectví. Nabídka současných způsobů užití si volného pádu je velmi bohatá.

 

    Nejstaršími jsou klasické discipliny, které zahrnují přesnost přistání a individuelní akrobacii (Style + Accuracy). V přesnosti vynikají naši veleúspěšní reprezentanti. V jejich podání působí dokonalé ovládnutí techniky až trochu nudně. Patou opakovaně neomylně zasahují střed elektronického terče kotouč o průměru 2 cm, tedy velikosti kovové koruny.  Při akrobacii se během volného pádu provádí sestava čtyř horizontálních otáček a dvou salt vzad. O tituly světových šampiónů se bojuje i v para-ski, to je kombinace přesnosti přistání a obřího slalomu. Čtyřčlenná osmičlenná družstva soutěží ve vytváření formací za volného pádu (formation skydiving). Zvláštní kategorii jsou pokusy o vytvoření  co největší formace. V Thajsku se do rekordní obří hvězdy spojilo loni neuvěřitelných 400 skokanů! Další disciplinou je padáková  slétanost  (Canopy formation). Čtyřčlenná a osmičlenná družstva  soutěží ve vytváření sestav na otevřených klouzavých padácích. Ještě novější  jsou umělecké discipliny (Artistic events). Freestyle je vlastně vzdušný balet. Nebeského baleťáka  doprovází kameraman, jehož výkon je součástí hodnocení. Podobně je to i u mediálně atraktivního skysurfingu. Vysoko nad zemí mohou provozovatelé vzdušného snowboardingu plně popustit uzdy fantazii a jejich kreace vskutku úchvatné. Nejnovější volnopádovou disciplinou je freeflying. Dva vzdušní letci spolu předvádějí nacvičenou sestavu, kterou kreativně natáčí další kolega kameraman. Na mistrovství světa ve Francii 2003  získalo naše družstvo bratří Skotáků a kameramana J.Wantuly fantastické 6.místo. Zatím nesoutěžní kratochvílí jsou seskoky s tzv. křídlatým oděvem (wingsuit). Na trhu je již třetí generace tohoto speciálního oděvu, který vlastně dotváří lidské tělo do tvaru samokřídla. Díky přídavnému vztlaku se volný pád vlastně let prodlužuje i více než dvojnásobně. Nedávno se poprvé v historii povedl kontakt lidského ptáka s parašutistou, který se již snášel na otevřeném padáku. A co dál ? To snad naznačuje  nedávná anketa na známém internetovém serveru dropzone.com. Otázka zněla: “Za jak dlouho se někomu povede přistát (třeba na vodní hladinu) pouze z podporou ptákového oděvu bez otevřeného padáku ?“ Dán L.Brusgaard říká: „Myslím, že to co při letu prožívám je  nejblíž odvěkému lidskému snu vyjádřenému v báji o Ikarovi. Prostě roztáhnu křídla a letím.“

Úplně nejnovější závodní disciplinou  je padáková pilotáž (Canopy piloting). Jedná se o vlastně  parašutistickou Formuli 1. Pouze několik desítek parašutistů na celém světě vlastní profesionální licenci a je tak oprávněno se zúčastnit Světové  PRO SWOOPING TOUR. Na nejmodernějších padákových tryskáčích odvážlivci  předvádějí  přistávací dovednosti. Těsně nad zemí, při rychlostech převyšujících 80 km/h, soutěží v rychlosti průletu určeného úseku, v dosažení maximální vzdálenosti, v přesnosti přistání a nejnověji ve freestylu. Divácky je tato disciplina velice atraktivní. M.Kramer jediná žena s profesionální licencí  vypráví : „Padáková pilotáž je „full contact“ sport. Nezáleží na tom jak jste dobří, jednou určitě tvrdě narazíte do zeměkoule. Jednou vám bude  pár decimetrů výšky chybět, otázkou není co kdyby, ale kdy. Netvrdím, že se právě vy musíte rozbít, ale sleduji tovární piloty a viděla jsem je mnohokrát se pěkně rozplácnout. A při tom oni jsou ti absolutně nejlepší. Je to přirozenou součástí této sportovní discipliny  a tak to musíte brát.“ První velmi úspěšné mistrovství světa se konalo loni ve Vídni a druhé pravě skončilo /24.11.2008/ v JAR.     

 

Asi nejextrémnější verzí padání je tzv. B.A.S.E. jumping. Jedná se o seskoky z pevných objektů a název je odvozen od prvních písmen nejčastěji využívaných seskokových míst (Building –budovy,Antenna-antény,Span – oblouk=mosty ,Earth – země = skály,převisy).

Nechme vyprávět Tony Di Colu o jeho týmovém skoku ze známého Eigeru: “Dobrý bože! Vydechl Bill Kramer při pohledu na více než tisícimetrovou žulovou stěnu. Budeme muset  odklouzávat ze všech sil! Připravit!  „5,4,3,2,1,….“ Odskočil jsem půl vteřiny za ostatními třemi a jak se moje tělo přetočilo dolu nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Tři skokani pode mnou se řítili dolu do skalní průrvy, která tvarem  spíše než mísu připomínala ostrý zářez do stěny ve stínu Eigeru. První překážkou byla stometrová skalní jehla, která se tyčila mírně vlevo. Každičká skalní římsa se zdála míjet naše těla o centimetry. Jasně jsem viděl jak se moji tři druzi zoufale snaží naklouzat mimo mohutnou dvěstěmetrovou římsu, která se rychle přibližovala. Pokusil jsem se odhadnout, jestli se to podaří. Bude to těsné ale půjde to. Zaťal jsem zuby, natáhl paže vzad, narovnal nohy a propnul špičky, abych absolutně využil svůj klouzací potenciál. Celá naše čtyřka těsně minula osmi vteřinovou římsu, která představovala největší nebezpečí. Ale přímo pod ní se nacházela další římsa a to už se nemohlo nikomu podařit přeletět. To nás napadlo všechny téměř zároveň. Zaznělo mlasknutí, jak se všechny čtyři padáky otevřely blízko vedle sebe naštěstí všechny v jednou směru. Potom již následoval ladný let nad zelené údolí.“ Nelze tedy než souhlasit s D.Spinkem: „BASE skokani riskují vždy. I ten nejrutinnější seskok obsahuje určitou míru rizika a žádný seskok není absolutně bezpečný.“  A dále tvrdí: „Štěstí je součástí našeho sportu a to mnohem více než při seskocích z letounu.“    

Tolik stručná informace o současném  skydivingu, světě volného pádu a superrychlých přistání. Od ostatních forem pohybu člověka ve vzdušném prostoru se liší hlavně tím, že let či pád  zažíváte do slova na vlastní kůži. Stále dokonalejší technické vybavení a přibývající dovednosti a znalosti umožňují výjimečným jedincům dále posouvat hranice. 

Aktuality

Nemáte ještě vánoční dárek? Tandemový seskok je ta správná volba!:)


SKÁÄŒEME!!! Neváhej a skoč hned.


DÄ›kujeme za pÅ™ízeň! Lyžujte, sáňkujte, bruslete a na jaÅ™e zase na shledanou ve vzduchu!


Odvážná paní  Marta Kubátová mladá 92 s námi skočila padákem! KliknÄ›te na FOTKY!


Z ohlasů

Nádhera nic víc mne nenapadá, příště přídem dva! Radek

Je to super je zbytečný se bát. Prostě bomba! Emile dík! Jirka

Ještě teď se mi točí žaludek,ale byla to paráda! Nezapomenutelný zážitek. Áňa

Výborný,nádherný,skvělý ... nemá to prostě chybu! Díky Míša